സുനാമി ഇറച്ചി: വിവരം നല്‍കിയാല്‍ ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം

കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചു സുനാമി ഇറച്ചി എന്ന പേരില്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന മാംസാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ വിപണന റാക്കറ്റിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായി ബെയ്ക്ക് അസോസിയേഷന്‍ ഒരുലക്ഷം