അറിയുമോ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഷൊർണ്ണൂർ വരെയുണ്ടായിരുന്ന ഈ ജലപാതയെക്കുറിച്ച്

പക്ഷേ കാലം ഏതൊരു മുന്നേറ്റത്തിനും അവസാനമിടുമെന്ന ചൊല്ല് ഇവിടെയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായി. മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് പാര്‍വ്വതി പുത്തനാറിനെ ജനങ്ങളുമായുള്ള അകലം

പാര്‍വ്വതിപുത്തനാറും വര്‍ക്കല തുരപ്പും ചരിത്രം സംസാരിക്കുന്നു

തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അനന്തപുരിയില്‍ നിന്നും കൊച്ചി രാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്രചെയ്യുവാന്‍ നാലും അഞ്ചും ദിവസം എടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലം. കുതിരകളെയും