സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്ന നടപടി; മൊബൈല്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണ്‍കാള്‍ വിവരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു

കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താവിതരണ വകുപ്പിലെ ലോക്കല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ വഴിയാണ് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് മന്ത്രാലയം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്.