മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പഠിച്ചു; അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ സത്യമൊന്നും വിളിച്ച്‌ പറയാറില്ല: സുരേഷ് ഗോപി

മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കരുതെന്ന് താന്‍ പഠിച്ചുവെന്നാണ് ഉത്തരമായി സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത്.