തൃപ്തി ദേശായിക്ക് കോടതിയുടെ പ്രവേശന വിലക്ക്: ഷിർദി സായിബാബാ ക്ഷേത്രത്തിലെ വസ്ത്രധാരണ വിവാദത്തിലാണ് വിലക്ക്

തൃപ്തി ദേശായിക്ക് കോടതിയുടെ പ്രവേശന വിലക്ക്: ഷിർദി സായിബാബാ ക്ഷേത്രത്തിലെ വസ്ത്രധാരണ വിവാദത്തിലാണ് വിലക്ക്

ശബരിമല ദർശനം നവംബർ 20-ന് ശേഷം; കൃസ്ത്യാനിയെന്ന ജനം ടിവിയുടെ ആരോപണം തെറ്റ്: തൃപ്തി ദേശായി ഇവാർത്തയോട്

സുപ്രീം കോടതി സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാതിരുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് താൻ ശബരിമല സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ഭൂമാതാ ബ്രിഗേഡിന്റെ

ഉടന്‍ ശബരിമലയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമെന്ന് തൃപ്തി ദേശായി

ശബരിമലയില്‍ യുവതിപ്രവേശനം അനുവദിച്ച വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ശബരിമലയിലേക്കു പോകുമെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക തൃപ്തി ദേശായി.