സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം. ജൂലൈ 31 വരെ 47 ദിവസമാണ് യന്ത്രബോട്ടുകള്‍ക്ക് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ ജൂലായ് 31 വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള 47 ദിവസം ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഈ കാലയളവില്‍

സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ജൂലായ് 31 വരെയാണ് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അറിയിച്ചു.

ട്രോളിംഗ് നിരോധനം അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍

മണ്‍സൂണ്‍കാല ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രിമുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മുരുക്കുംപാടം മുനമ്പം മത്സ്യബന്ധന മേഖലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന