ക്വാറികളില്‍ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരേ ജനരോഷം ഇരമ്പുന്നു

തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ മാലിന്യം ക്വാറികളില്‍ തള്ളാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരേ നാട്ടുകാര്‍ രംഗത്തെത്തി. പുല്ലുവിള, കല്ലടിച്ചുവിള, വെള്ളാര്‍ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ മൂന്നു