ലിബിയ ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്

നാല്പത്തിരണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ലിബിയന്‍ ജനത ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലെത്തി സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കും. നാഷണല്‍ അസംബ്‌ളിയിലെ 200 എംപിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടിംഗ്