ഭൂസമരം: അറസ്റ്റിലായ ആദിവാസികള്‍ ജയിലില്‍ നിരാഹാരം തുടങ്ങി

വയനാട്ടിലെ ഭൂസമരത്തിന്റെ പേരില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആദിവാസികള്‍ ജയലില്‍ നിരാഹാരം തുടങ്ങി. കണ്ണൂര്‍, വയനാട് ജയിലുകളിലാണ് ഇവര്‍ നിരാഹാര സമരം