പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി; കേരളാ പോലീസിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങി 74 ആദിവാസി യുവാക്കൾ

ഇവർ 10 മാസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി കേരള പൊലീസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്.

ആദിവാസികളുടെ പാദം ചുംബിച്ച് നില്‍പ്പ് സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി തേവര സേക്രഡ് ഹാര്‍ട്ട് കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന ചുംബന സമരത്തിനാധാരമായ കാരണങ്ങളേക്കാള്‍ വലുതാണ് ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നോര്‍മപ്പെടുത്തി നില്‍പ്പ് സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദിവാസികളുടെ പാദം ചുംബിച്ച്