എ നിലവറ ഇന്ന് തുറക്കും

തിരുവനന്തപുരം:ശ്രീ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ എ നിലവറ ഇന്ന് തുറന്ന് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തും.സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നത സമിതിയുടെ തീരുമാന