ജപ്പാനിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയും പാടില്ലെന്ന് അമേരിക്ക; നടക്കാനിരിക്കുന്നത് കാണികള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒളിമ്പിക്സോ?

നിലവില്‍ യു എസ് യാത്രാവിലക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഒളിമ്പിക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.