വി.എം. സുധീരന് പുതുപ്പള്ളി രാഘവന്‍ ഫാമിലി ട്രസ്റ്റ് പുരസ്‌ക്കാരം

 സ്വതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭകനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയും പത്ര പ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്ന പുതുപ്പള്ളി രാഘവന്റെ പേരില്‍ ,പുതുപ്പള്ളി രാഘവന്‍ ഫാമിലി ട്രസ്റ്റ് പൊതു