ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്; പുതിയ സംവിധാനവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ

ഇതിന് മുൻപ്‌വരെ റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷന്റെ 30 മുതല്‍ 50വരെ മീറ്റര്‍ അകലെ നിന്നുവേണമായിരുന്നു യുടിഎസ് ആപ്പുവഴി ടിക്കറ്റ്