യുഎസ് – ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്; അമേരിക്ക നിരോധിച്ച ചൈനീസ് കമ്പനി ഹുവേയുമായി റഷ്യ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു

അമേരിക്കന്‍ നിർദേശമനുസരിച്ച് ഏതാനും രാജ്യങ്ങളും ഹുവേയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.