സ്മാർട് സിറ്റിയിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി ടവർ നിർമ്മാണം തടഞ്ഞു

കൊച്ചി:സ്മാർട് സിറ്റി ഭൂമിയിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ടവർ നിർമ്മിക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞു.ഈ സ്ഥലത്ത് ടവർ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ സ്ഥലം കെ.എസ്.ഇ.ബിയ്ക്ക്

മൊബൈൽ ടവറിനായി 21.18 കോടിയുടെ നഷ്ട്ടം.

സംസ്ഥാനത്ത് മൊബൈല്‍ ടവറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2005 മുതല്‍ 2011 വരെ  21.18 കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ നഷ്ടമുണ്ടായതായി സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടവറുകള്‍ക്ക്