ഡല്‍ഹി-ലണ്ടന്‍ ബസ് യാത്ര വരുന്നു; ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ് 15 ലക്ഷം രൂപ

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള യാത്രക്കാരുടെ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് കമ്പനിതന്നെ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും.