അമേരിക്കയോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് സദ്ദാം ഹുസൈനെതിരെ ഇറാഖില്‍ നടത്തിയ യുദ്ധം തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും ഭീകര സംഘടനയായ ഐ.എസിന്റെ പിറവിക്ക് കാരണം ആ യുദ്ധമായിരുന്നുവെന്നും മുന്‍ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയര്‍

അമേരിക്കയോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് സദ്ദാം ഹുസൈനെതിരെ ഇറാഖില്‍ നടത്തിയ യുദ്ധം തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും ഭീകര സംഘടനയായ ഐ.എസിന്റെ പിറവിക്ക് കാരണം ആനയുദ്ധമായിരുന്നുവെന്നും മുന്‍