കുട്ടിക്കാലം അവിസ്മരണീയമാക്കിയ ടോം ആന്റ് ജെറി സംവിധായകൻ യൂജീൻ മെറിൽ ഡീച്ച് അന്തരിച്ചു

ടോം ആൻഡ് ജെറി, പോപേയ് ആനിമേഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനും ഓസ്കർ ജേതാവുമായ യൂജീൻ മെറിൽ ഡീച്ച്(95) വിടവാങ്ങി. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ