ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാന്‍ സാനിയ-അങ്കിത ജോഡി

തന്റെ കരിയറിലെ നാലാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സാനിയ മിര്‍സയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുനതായി കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി കിരണ്‍