പാനി പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊതുകക്കൂസില്‍ നിന്നുള്ള വെള്ളമുപയോഗിച്ച്; നാട്ടുകാർ കട തല്ലിത്തകർത്തു

കോലാപൂരിലെ രാണ്‍കല തടാകത്തിന് സമീപത്ത് സ്ഥിരമായി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ' മുംബൈ കേ സ്പെഷ്യല്‍ പാനി പൂരി വാല’ എന്ന