ആസാമില്‍ സമയസൂചി ഇനി ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുമ്പേ നടക്കും; ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടാം ടൈം സോണ്‍

ആസാമിലെ സമയമാപിനിള്‍ ഇനി മുതല്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുമ്പേ നടക്കും. 66 വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് സമയം പിന്തുടര്‍ന്ന അസം