ടൈഗര്‍ ഒന്നാമന്‍

ലോക ഗോള്‍ഫ് റാങ്കിങ്ങില്‍ വീണ്ടും ടൈഗര്‍ വസന്തം. രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വീണ്ടും ഗോള്‍ഫ് റാങ്കിങ്ങില്‍ ടൈഗര്‍ വുഡ്‌സ് ഒന്നാമതെത്തി.