കൊക്കകോളയും തംസ് അപും നിരോധിക്കണമെന്ന ഹർജി: ഹർജിക്കാരന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പിഴ വിധിച്ച് കോടതി

വിഷയത്തില്‍ ഒരു സാങ്കേതിക പഠനവും നടത്താതെ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചതിനാലാണ് കോടതി പിഴ ചുമത്തിയത്....