പ്രധാനമന്ത്രി ‘എക്സ്പൈരി ബാബു’ തൃണമൂലിൽ നിന്നും ഒരു മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിലർ പോലും പാർട്ടി വിട്ട് പോകില്ല; പ്രധാനമന്തിക്ക് തൃണമൂലിന്റെ മറുപടി

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 295സീറ്റുകളിൽ 211 സീറ്റുകളും നേടി വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മമതാ ബാനർജി അധികാരത്തിലെത്തിയത്.