നവംബർ 8; കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ട് നിരോധിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം തികയുന്നു

അന്നുവരെ വിനിമയത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും 15.4 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനത്താല്‍അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ കുഴല്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ മൂന്നു വയസുകാരി മരിച്ചു

തമിഴ്നാട്ടില്‍ കുഴല്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ മൂന്നു വയസുകാരി മരിച്ചു. ത്യാഗതുരുകം പള്ളകച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്റെ മകള്‍ മധുമിതയാണ്‌ മരിച്ചത്‌. തോട്ടത്തില്‍ കളിച്ചു