തിരുവനന്തപുരം ശാര്‍ക്കര ക്ഷേത്രത്തില്‍ തൂക്കവില്ല് മറിഞ്ഞ് ഒരു മരണം

തിരുവനന്തപുരം ചിറയിന്‍കീഴ് ശാര്‍ക്കര ക്ഷേത്രത്തില്‍ തൂക്കവില്ലുവണ്ടി മറിഞ്ഞ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കുറക്കട സ്വദേശി ഗോപി (54) ആണ് മരിച്ചത്. മീനഭരണിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള