തിരുവനന്തപുരത്ത് വാന്‍ മറിഞ്ഞ് ഏഴു കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപും കാട്ടായിക്കോണത്ത് സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളുമായി പോയ വാന്‍ മറിഞ്ഞ് ഏഴ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ്