ചന്ദ്രഗ്രഹണം: തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ 17 മണിക്കൂര്‍ ദര്‍ശനം മുടങ്ങും

ചന്ദ്രഗ്രഹണം പ്രമാണിച്ച് തിരുപ്പതി തിരുമല വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തില്‍ 17 മണിക്കൂര്‍ ദര്‍ശനം മുടങ്ങും. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് അടയ്ക്കുന്ന