തിരുപ്പതി ദര്‍ശനത്തിന് ഇനി വി.ഐ.പി പരിഗണന ഇല്ല

തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിനുള്ള വി.ഐ.പി ടിക്കറ്റ്  ഒഴിവാക്കുന്നു.  വിവിധമേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള എതിര്‍പ്പ് കണക്കിലെടുത്താണ്  തിരുമല  തിരുപ്പതി  ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ യോഗത്തിലിത്