മൃഗം പിടിയില്‍

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കാമപൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് വിധേയനാക്കിയ മൃഗജന്മം പോലീസ്പിടിയിലായി. തിരൂരില്‍ അമ്മയോടൊപ്പം കടവരാന്തയില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നാടോടി കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് വയസുകാരിയെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച