തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ നിൽക്കണോ അതോ പോണോ; ഇന്ന് ഹെെക്കോടതി വ്യക്തമാക്കും

തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ആന ഉടമകളുടെ സംഘടന രംഗത്തുവന്നിരുന്നു....

ഇത്രത്തോളം തരംതാണ മാനസിക നിലവാരത്തെയാണ് ആനപ്രേമം എന്ന പേരിട്ട് മഹത്വവത്കരിക്കുന്നത്

ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ  എന്ന ആന ഇടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ´ആനപ്രേമ´ത്തെ നിശിതമായി