കേരളം ഭീകരവാദികളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന് വി മുരളീധരന്‍

കേരളത്തില്‍ മാവോവാദികളുടെ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഭീകരവാദികളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന് കരുതുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത്. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ആറ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഐഎസി ചേര്‍ന്ന് വിദേശത്ത്