ആസാമിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണം : കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 37 ആയി

ആസാമിൽ തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 37 ആയി. ബക്‌സ ജില്ലയിലെ ബേകി നദിയിൽ ദുരന്തനിവാരണസേന നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ