അതിര്‍ത്തിയില്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് കാരണമായത് ഒരു ടെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കം

ഈ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിലെ കേണല്‍ ബി.എല്‍ സന്തോഷ് ബാബുവിനെ ചൈനീസ് സേന ആദ്യം ആക്രമിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരു വിഭാഗവും തമ്മില്‍