സച്ചിൻ രാജ്യ സഭാംഗമായി സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

ഡൽഹി:ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഇന്ന് രാജ്യ സഭാംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.ഭാര്യ അഞ്ജലിയോടൊപ്പമാണ് സച്ചിൻ എത്തിയത്.രാജ്യ സഭാ അധ്യക്ഷൻ ഹമീദ്