ഇതര ജാതിക്കാര്‍ ബ്രാഹ്മണരുടെ കാല്‍ കഴുകിയ ജലം കുടിക്കുന്ന ചടങ്ങ്; പാലക്കാട്ടെ ക്ഷേത്ര ആചാരത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐയും അറിയിച്ചു.