തേജസ് ഇനി വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗം

ബാംഗ്ലൂര്‍ :ഇന്ത്യ തദ്ദേശിയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ലൈറ്റു വൈറ്റ് യുദ്ധവിമാനമായ തേജസ് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂര്‍ എച്ച്.എ.എല്‍. ആസ്ഥാനത്ത്