സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

ബജറ്റിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് മൂന്നാഴ്ചയായി സ്വർണ്ണവ്യാപാരികൾ നടത്തി വന്ന സമരം അവസാനിച്ചു.ധനമന്ത്രി പ്രണബ് മുഖർജി,യുപിഎ അധ്യക്ഷ സോണിയ