മൂന്നുവർഷം മുൻപ് മാരകവിഷം ദോശയിലും ചട്നിയിലും കലർത്തി നൽകി: വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഐഎസ്ആർഓയിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

“ദീർഘനാൾ സൂക്ഷിച്ച രഹസ്യം” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് തപൻ മിശ്ര ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്