എന്‍റെ സഹോദരീസഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു; എസ്‍പിജി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

സോണിയ, രാഹുല്‍, പ്രിയങ്കഎന്നിങ്ങനെ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ നല്‍കിയിരുന്ന എസ്പിജി സുരക്ഷ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ന് പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.