കണ്ണൂർ ചാലയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സന്ദർശനം നടത്തി

കണ്ണൂർ:ചാലയിൽ ടാങ്കർ ലോറി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സന്ദർശനം നടത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍,