തമിഴ്‌നാട് ബജറ്റ് ഡിഎംകെ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയില്‍ എഐഎഡിഎംകെ സര്‍ക്കാരിന്റെ 2012-13 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരണം ഡിഎംകെ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. ധനമന്ത്രി ഒ.പനീര്‍ശെല്‍വം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക്