റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിസം ലോകത്തിന് ഒന്നാം തരം സുരക്ഷാ ഭീഷണി: ടോണി ബ്ലെയർ

റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമുകള്‍ ഇസ്ലാമിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകമാത്രമല്ല അവര്‍ തങ്ങളുടെ മതത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തമായി മാറ്റുന്നു

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം; താലിബാനുള്ളില്‍ ഭിന്നത; മുല്ല അബ്ദുല്‍ ഗനി ബറാദര്‍ക്ക് വെടിയേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

അഫ്ഗാനില്‍ നിന്നുള്ള പ്രാദേശിക മാധ്യമമായ പഞ്ച്ശീര്‍ ഒബ്‌സര്‍വര്‍ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.