വീണ്ടും കപ്പല്‍റാഞ്ചല്‍: കപ്പലില്‍ 17 ഇന്ത്യക്കാര്‍ അടക്കം 22 ജീവനക്കാര്‍

ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ  22  ജീവനക്കാരുള്ള എണ്ണ കപ്പല്‍ സൊമലിയന്‍ കടല്‍ക്കൊള്ളക്കാര്‍ ഒമാന്‍ തീരത്തുനിന്നും റാഞ്ചി. ഒമാന്‍ തീരത്തുനിന്നും  നൈജീരിയയിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന