ജയിച്ച ഒരു സീറ്റിലും അഡ്ജസ്റ്മെന്റുകൾക്കില്ല; പാലാ സീറ്റ് കേരളാ കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് എൻസിപി

സീറ്റുകൾ വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. എന്നാൽ ജോസ് കെ മാണി എൽഡിഎഫിലേക്കു വരുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.-ടി പി പീതാംബരൻ