മലയാളം മര്യാദയ്ക്ക് പറയാനറിയാത്ത ഹനുമാന്‍ സേനാ പ്രവര്‍ത്തകരെക്കാള്‍ ഭേദം സാധാരണ കുരങ്ങന്‍മാരാണെന്ന് ടിഎന്‍ സീമ എം.പി

മലയാളം മര്യാദയ്ക്ക് പറയാനറിയാത്ത ഹനുമാന്‍ സേനാ പ്രവര്‍ത്തകരെക്കാള്‍ ഭേദം സാധാരണ കുരങ്ങന്‍മാരാണെന്ന് ടിഎന്‍ സീമ എം.പി. ചുംബനസമരത്തിനെത്തിയവരെ അക്രമിച്ച ഹനുമാന്‍