ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയെന്നത് മൗലികാവകാശമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

രാജ്യത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് മൗലികാവകാശമാണെന്ന് ദേശിയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ സിറിയക് ജോസഫ്. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ബീഫ്