കരള്‍ മാറ്റിവെയ്പ്പിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സ്വാതി കൃഷ്ണ എംജി സെനറ്റ് അംഗം

കരള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ ശസ്ര്തക്രിയയിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവന്ന സ്വാതികൃഷ്ണയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടാം ജയം. തേവര എസ്എച്ച് കോളജിലെ രണ്ടാം വര്‍ഷ ബികോം

സ്വാതിയുടെ നില തൃപ്തികരമെന്നു ഡോക്ടര്‍മാര്‍

കരള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തില്‍ കഴിയുന്ന സ്വാതികൃഷ്ണയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. കരളിലെ