കേരളത്തില്‍ ആംആദ്മി പിളര്‍ന്നു

കേരളത്തിലെ കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മറ്റിയിലെ 77 നേതാക്കളും 700 വളണ്ടിയര്‍മാരുമാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്ന് സ്വരാജ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.